Ne puteți contacta la telefon: 0744.385.323

PARTENER APL

”PARTENER APL” este o marcă înregistrată pentru clasele de produse/servicii: Asistenţă în managementul afacerilor, consultanţă profesională în afaceri, managementul afacerilor şi consultant de organizare, asistenţă şi consultanţă pentru managementul afacerilor, intermedieri şi comerţ cu ridicata şi amănuntul cu produse diverse, organizarea şi susţinerea de conferinţe, colocvii, seminarii, simpozioane, congrese, târguri şi expoziţii, organizarea şi susţinerea de cursuri de formare şi perfecţionare profesională, publicitate ş.a.

Numele mărcii este „Partener APL”.

TITULAR: CHIRIŢĂ IONEL, Str. Revoluţiei, nr.20, HÂRŞOVA, jud. Constanţa, ROMÂNIA.

Drepturile asupra mărcii sunt dobândite şi protejate prin înscriere la OSIM şi recunoscute pe teritoriul României, în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice modificată şi completată prin Legea nr. 66/2010.

Titularul declară public că interzice terţilor să folosească în activitatea lor comercială marca „Partener APL”, cu excepţia cazurilor în care există consimţământul său scris.

Drepturile asupra mărcii „Partener APL” se poate transmite prin cesiune, licenţă sau pe cale succesorală.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei săvârşirea, fără drept, a contrafacerii marcii sau punerea in circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Pentru prejudicii cauzate prin savârşirea faptelor prevazute mai sus persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.

Organizăm cursuri de formare acreditate

Ultimele noutăți

Specialiștii PARTENER APL sunt într-o continuă formare profesională pentru a vă oferii acces la cursuri de calitate.

Curs privind activitățile Financiar Contabile

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Activități financiar-contabile și gestiunea în entitățile publice (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective:

Curs de Cadastru și Fond Funciar

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Cadastru și fond funciar (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective: Înțelegerea si aprofundarea

wpChatIcon