Ne puteți contacta la telefon: 0744.385.323

Curs privind activitățile Financiar Contabile

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Activități financiar-contabile și gestiunea în entitățile publice (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective: Perfecționarea continuă a personalului care gestionează mijloacele materiale și bănești aflate în administrarea instituțiilor publice Formarea deprinderilor aplicative ale participanților pe baza aplicațiilor practice privind tehnicile bugetare, tehnicile de finanțare  […]

Curs de Cadastru și Fond Funciar

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Cadastru și fond funciar (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective: Înțelegerea si aprofundarea problematicii domeniului fondului funciar si cadastrului.   Tematica: Cadastru și carte funciară; Instituţiile implicate în activitatea de cadastru; Atribuţiile autorităţilor locale privind Registrul Agricol; Importanța Registrului Agricol ca şi sursă […]

Curs privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Amenajarea teritoriului și urbanism (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare) Obiective: Prezentarea de concepte și principii privind gestionarea spaţială a teritoriului, desfăşurată în interesul colectivităţilor și în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii; Analiza unor aspecte specifice privind aplicarea prevederilor legislației din domeniile amenjării teritoriului […]

Curs de Achiziții Publice cu finanțare europeană

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Achizițiile publice în proiectele cu finanțare europeană (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare) Obiective: Familiarizarea cu rigorile legale privind achizitiile publice în cadrul proiectelor cu finanțere europeană Tematica: OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a […]

wpChatIcon