Ne puteți contacta la telefon: 0744.385.323

Curs privind activitățile Financiar Contabile

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE

Activități financiar-contabile și gestiunea în entitățile publice

(cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)

 

Obiective:

 • Perfecționarea continuă a personalului care gestionează mijloacele materiale și bănești aflate în administrarea instituțiilor publice
 • Formarea deprinderilor aplicative ale participanților pe baza aplicațiilor practice privind tehnicile bugetare, tehnicile de finanțare  și evidența contabilă în instituțiile publice
 • Exercitarea controlului decizional, în conformitate cu modificările legislative intervenite începând cu 01 ianuarie 2014, în domeniul financiar-contabil și bugetar

 

 

Tematica:

 • Cadrul instituțional și legislativ care reglementează bugetul, activitatea financiar-contabilă și gestiunea în instituțiile publice.
 • Sistemul bugetar – fonduri publice       
 • Venituri și finanțări: procesul de bugetare în instituțiile publice; fundamentarea, aprobarea, executarea bugetului si raportarea executiei bugetare
 • Atragerea de fonduri. Înscrierea în bugetele instituțiilor publice a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
 • Execuția bugetară. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata – faze ale procesului de execuție a cheltuielilor bugetare
 • Controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv – prevederi ale OG nr.119/1999
 • Aplicarea reglementărilor financiar-contabile în instituțiile publice funcție de modul de finanțare a acestora
 • Aspecte privind managementul financiar și contabilitatea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
 • Gestiunea patrimoniului în instituțiile publice
 • Exerciții și aplicații practice

 

 

Interval orar

 

                                                       Tema de studiu

 

 

Prima zi

09:00 – 09:30

Deschiderea programului. Prezentare formatori/participanți. Așteptările participanților.

Obiectivele cursului.

Prezentare agendei și a structurii cursului.

09:30 – 10:30

Legislatia primara si secundara care reglementeaza bugetul, activitatea financiar-contabila si gestiunea in institutiile publice

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:15

Noutati legislative in domeniul financiar-contabil si bugetar in anul 2015

12:15 – 13:15

Pauza de masa

13:15 – 14:45

Definirea principalilor termeni din domeniul bugetar si financiar-contabil

14.45 -15:00

Pauza

15:00 – 16:30

Concluziile zilei

 

A doua zi

09:00 -10:30

Bugetul local-instrumentul principal pentru asigurarea autonomiei decizionale a autoritatilor administratiei publice locale

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:15

Organizarea finantelor locale-nivelul si structura veniturilor si cheltuielilor  bugetelor locale

12:15 – 13:15

Pauza de masa

13:15 – 14:45

Fundamentarea, aprobarea si executarea bugetului local

14:45 – 15:00

Pauza

15:00 – 16:30

Aplicatii practice-concluziile zilei

 

A treia zi

09:00 – 10:30

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice-creditele externe si proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile-suport al dezvoltarii comunitatilor locale

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:15

Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata-faze ale procesului de executie a cheltuielilor bugetare

12:15 – 13:15

Pauza de masa

13:15 – 14:45

Standardele de control intern/managerial si controlul financiar preventiv-un model de control managerial unitar si coerent

14:45 – 15:00

Pauza

15:00 – 16:30

Aplicatii practice-concluziile zilei

 

A patra zi

09:00 – 10:30

Contabilitatea financiara-intocmirea situatiilor financiare trimestriale si raportarilor lunare in anul 2014

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:15

Gestiunea patrimoniului in  institutiile publice-invetariere si reevaluare

12:15 – 13:15

Pauza de masa

13:15 – 14:45

Noul plan de conturi-OMFP 2021/2013-integrat in sistemul national de verificare, monitorizare, raportare si control al situatiilor financiare

14:45 – 15:00

Pauza

15:00 – 16:30

Aplicatii practice-concluziile zilei

 

A cincea zi

09:00 – 10:30

Mecanismul financiar specific proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:15

Contabilitatea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

12:15 – 13:15

Pauza de masa

13:15 – 14:45

Particularitati pentru proiectele implementate in parteneriat

14:45 – 15:00

Pauza

15:00 – 16:30

Aplicatii practice şi concluzii. Evaluarea și închiderea programului.

 

Trimite:

ALTE CURSURI

Curs de Cadastru și Fond Funciar

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Cadastru și fond funciar (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective: Înțelegerea si aprofundarea

Curs privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Amenajarea teritoriului și urbanism (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare) Obiective: Prezentarea de concepte și

Curs de Achiziții Publice cu finanțare europeană

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Achizițiile publice în proiectele cu finanțare europeană (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare) Obiective: Familiarizarea

PRODUSE DEDICATE
PLACHETE ȘI PAHARE

Vă punem la dispoziție o serie de produse personalizate dedicate.

LEGITIMAȚII ȘI INSIGNE

Vă oferim produse personalizate de identificare a personalului.

STEAGURI ȘI CALENDARE

Calitatea materialelor oferite se ridică la standardul cerințelor.

Contactează-ne !

© 2021 Toate drepturile rezervate

www.partenerapl.ro

wpChatIcon