Ne puteți contacta la telefon: 0744.385.323

Curs de Cadastru și Fond Funciar

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE

Cadastru și fond funciar

(cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)

 

Obiective:

  • Înțelegerea si aprofundarea problematicii domeniului fondului funciar si cadastrului.

 

Tematica:

  • Cadastru și carte funciară;
  • Instituţiile implicate în activitatea de cadastru;
  • Atribuţiile autorităţilor locale privind Registrul Agricol;
  • Importanța Registrului Agricol ca şi sursă de informaţii;
  • Răspundere, competenţe, atribuții;
  • Inscrierea datelor în Registrul Agricol;
  • Impactul economic. Impactul social. Impactul asupra mediului de afaceri.
  • Aplicarea programului național de cadastru

 

 

Interval orar

 

                                               Tema de studiu

 

Prima zi

09:00 – 09:30

Deschiderea programului. Prezentare formatori/participanti. Asteptarile participanţilor.Obiectivele cursului. Prezentare agendei şi a structurii cursului.

09:30 – 10:30

Generalităţi privind registrul cadastru şi organizarea teritoriului în România

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Cartea funciară

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Instituţiile implicate în activitatea de cadastru

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Atribuţiile autorităţilor locale privind Registrul Agricol

 

A doua zi

09:00 – 10:30

Importanta Registrului Agricol ca şi sursă de informaţii

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Răspundere, competenţe

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Atribuții:

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor

Furnizarea serviciilor de specialitate

Intocmirea documentatiei de cadastru general

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Atribuții:

Executarea masuratorilor specifice

Organizarea si coordonarea activitatii echipei

 

A treia zi

09:00 – 10:30

Atribuții:

Efectuarea calculelor specifice topografiei

Elaborarea calculelor topografice

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Atribuții:

Intocmirea schitelor si desenelor la scara

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Atribuții:

Redactarea răspunsurilor la cererile adresate compartimentului agricol;

Transcrierea si completarea gospodariilor populatiei detinatoare de terenuri agricole si animale;

Deschiderea de noi pozitii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor

de terenuri sau detinatori de animale;

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Atribuții:

Operarea modificarilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzarilor-cumpararilor, mostenirilor, donatiilor, schimbarilor categoriilor de folosinta a terenurilor;

Ținerea evidenței gospodariilor populatiei detinatoare de terenuri agricole

si animale;

 

A  patra zi

09:00 – 10:30

Atribuții:

Înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu Legea Fondului Funciar si legea 10/2001;

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Atribuții:

Eliberarea adeverințelor de proprietate cu situatia existenta în registrul agricol;

Întocmirea și eliberarea certificatelor de producator (pentru vânzari de produse agricole), potrivit evidentelor pe care le detin dupa o prealabila verificare în teren;

Întocmirea proceselor verbale si vizarea trimestrială a certificatelor de producator;

12:15 – 13:15

Pauză

13:15 – 14:45

Atribuții:

Verificarea în teren a reclamatiilor si sesizarilor privind registrul agricol;

Conducerea evidentei asociatiilor agricole cu personalitate juridică;

Verificarea în teren a veridicitatii datelor declarate în registru agricol;

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Atribuții:

Centralizarea tuturor datele înscrise în registrul agricol;

Întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul compartimentului;

Asigurarea relației cu publicul privind Registrul Agricol;

Actualizarea bazei de date privind evidentele de Registru Agricol;

 

A cincea zi

09:00 – 10:30

Inscrierea datelor în Registrul Agricol

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Atributiile institutiilor investite sa gestioneze registrul agricol. Rolul prefectului

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Impactul economic. Impactul social. Impactul asupra mediului de afaceri.

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Concluzii. Evaluarea și închiderea programului.

 

 

 

Trimite:

ALTE CURSURI

Curs privind activitățile Financiar Contabile

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Activități financiar-contabile și gestiunea în entitățile publice (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective:

Curs privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Amenajarea teritoriului și urbanism (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare) Obiective: Prezentarea de concepte și

Curs de Achiziții Publice cu finanțare europeană

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Achizițiile publice în proiectele cu finanțare europeană (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare) Obiective: Familiarizarea

PRODUSE DEDICATE
PLACHETE ȘI PAHARE

Vă punem la dispoziție o serie de produse personalizate dedicate.

LEGITIMAȚII ȘI INSIGNE

Vă oferim produse personalizate de identificare a personalului.

STEAGURI ȘI CALENDARE

Calitatea materialelor oferite se ridică la standardul cerințelor.

Contactează-ne !

© 2021 Toate drepturile rezervate

www.partenerapl.ro

wpChatIcon