Ne puteți contacta la telefon: 0744.385.323

Curs privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE

Amenajarea teritoriului și urbanism

(cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)

Obiective:

 • Prezentarea de concepte și principii privind gestionarea spaţială a teritoriului, desfăşurată în interesul colectivităţilor și în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii;
 • Analiza unor aspecte specifice privind aplicarea prevederilor legislației din domeniile amenjării teritoriului și urbanismului și al autorizării construcțiilor;
 • Abordarea principalelor tendințe în planificarea urbană și teritorială în context european.

Tematica:

 • Amenajarea teritoriului şi urbanismul – concepte și tendințe la nivel european;
 • Legislația în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;
 • Legislația în domeniul autorizării construcțiilor;
 • Autorități cu atribuții în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism și de construcții;
 • Metodologii pentru elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 • Proceduri de emitere a actelor administrative în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții;
 • Documentații, documente și proceduri de achiziții publice în scopul elaborării de studii și proiecte pentru autorizarea lucrărilor de construcții;
 • Administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;
 • Drepturi și transferuri de drepturi asupra bunurilor imobile din domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

 

Interval orar

                                                 Tema de studiu

 

Prima zi

09:00 – 09:30

Deschiderea programului. Prezentare formatori/participanți. Așteptările participanţilor. Obiectivele cursului. Prezentare agendei şi a structurii cursului.

09:30 – 10:30

Amenajarea teritoriului şi urbanismul – concepte și tendințe la nivel european.

Planificare strategică. Dezvoltare durabilă. Dezvoltare urbană integrată.

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Cadrul legislativ și normativ al activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Documentațiile de amenajarea teritoriului (PATN, PATZ, PATJ).

Documentațiile de urbanism (PUG, PUZ, PUD). 

Regulamentul general de urbanism și regulamentele locale de urbanism.

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Urbanismul derogatoriu: modificări ale RLU-PUG prin PUZ/PUD; introducerea de terenuri în intravilan prin PUZ.

Studii de caz. Sesiune de întrebări și răspunsuri.

A doua zi

09:00 – 10:30

Autoritățile cu atribuții în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism.

Acte administrative în procedurile din cadrul activităților de amenajare a teritoriului și urbanism.

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Cadrul legislativ și normativ al activității de autorizare a executării lucrărilor de construcții.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Autoritățile cu atribuții în activitatea de autorizare a lucrărilor de construcții.

Acte administrative în activitatea de autorizare a lucrărilor de construcții. Certificatul de urbanism. Avize/acorduri. Autorizația de construire/desființare.

14:45 -15:00

Pauză

15:00 -16:30

Proceduri de avizare, termene și condiții de emitere a avizelor.

Studii de caz. Sesiune de întrebări și răspunsuri.

 

A treia zi

09:00 – 10:30

Studii preliminare de proiectare (SPF, SF) și documentații tehnice (DTAC, DT, PT) pentru lucrările de construcții; conținut; competențe de elaborare; condiții de autorizare.

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Documente programatice la nivel local și teritorial (strategii de dezvoltare, PIDU, master plan); conținut; competențe de elaborare; condiții de aprobare.

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Proceduri de achiziții publice privind servicii de proiectare și elaborarea de studii sau documentații (de arhitectură, de urbanism, de amenajare peisagistică, etc.): caiet de sarcini; criterii de calificare; criterii de selecție.

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Propuneri recente de modificare a legislației naționale actuale în vederea actualizării și corelării cu legislația UE.

Studii de caz. Sesiune de întrebări și răspunsuri.

 

A patra zi

09:00 – 10:30

Proprietatea şi dreptul de proprietate.

Domeniul public și domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Autorități cu atribuții în administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

Acte administrative emise în activitatea de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Regimul juridic al terenurilor. Circulația terenurilor. Operațiuni cu bunuri imobile din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale. Dreptul de preemțiune al statului.

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Instituire, exercitare și stingere de servituți. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Retrocedarea imobilelor expropriate.

Studii de caz. Sesiune de întrebări și răspunsuri.

 

A cincea zi

09:00 – 10:30

Mecanisme de parteneriat public-privat aplicate asupra bunurilor imobile din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale.

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Sistemul de evidență a cadastrului. Baze de date urbane și teritoriale.

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (drept real sau drept de creanță); mod de dobândire; condiții de emitere a autorizației de construire.

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Concluzii. Sesiune de întrebări și răspunsuri.  Evaluarea și închiderea programului.

Trimite:

ALTE CURSURI

Curs privind activitățile Financiar Contabile

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Activități financiar-contabile și gestiunea în entitățile publice (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective:

Curs de Cadastru și Fond Funciar

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Cadastru și fond funciar (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective: Înțelegerea si aprofundarea

Curs de Achiziții Publice cu finanțare europeană

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Achizițiile publice în proiectele cu finanțare europeană (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare) Obiective: Familiarizarea

PRODUSE DEDICATE
PLACHETE ȘI PAHARE

Vă punem la dispoziție o serie de produse personalizate dedicate.

LEGITIMAȚII ȘI INSIGNE

Vă oferim produse personalizate de identificare a personalului.

STEAGURI ȘI CALENDARE

Calitatea materialelor oferite se ridică la standardul cerințelor.

Contactează-ne !

© 2021 Toate drepturile rezervate

www.partenerapl.ro

wpChatIcon