Ne puteți contacta la telefon: 0744.385.323

Curs de Achiziții Publice cu finanțare europeană

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE

Achizițiile publice în proiectele cu finanțare europeană

(cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)

Obiective:

  • Familiarizarea cu rigorile legale privind achizitiile publice în cadrul proiectelor cu finanțere europeană

Tematica:

  • OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
  • Tehnici si metode de aplicare practica
  • Dezvoltarea abilitatilor in vederea derularii etapelor procesului de achizitii publice
  • Dezvoltarea abilitatilor de evitare a situatiilor de incompatibilitate și conflict de interese
  • Dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa

 

Interval orar

 Tema de studiu

 

 

DUMINICA

18.00-20.00

Sosirea cursanşilor. Cazarea.

Prezentarea programului celor cinci zile de curs.

Conditiile organizatorice . Facilităţi şi obligaţii privind desfaşurarea cursului.

 

LUNI – prima zi de curs

09:00 – 09:30

Deschiderea programului. Prezentare formatori/participanți. Așteptările participanților.

Obiectivele cursului. Prezentare agendei și a structurii cursului.

09:30 – 10:30

Noţiuni introductive; Contractul; Contractul de Achiziţie Publicã

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Pãrţile implicate în procesele de achiziṭie publicã :

C.N.S.C.,  C.A.,  I.C.C.J.,  A.N.R.M.A.P.,  U.C.V.A.P.,  A.N.I.

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Legislaţia în vigoare;

Directiva 18/CE vs. O.U.G. 34/2006

14.45 -15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică

 

MARTI – a doua zi de curs

09:00 – 10:30

Comisia de evaluare

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Valoarea estimatã;

Achiziţia directã – Noile praguri conform prevederilor Legii nr. 193/2013

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Criterii de calificare – Acceptabilitate

Criterii de atribuire  –  Conformitate

Admisibilitate

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Documentaṭia de atribuire: Fişa de date; Caietul de sarcini; Modelul de contract.

 

MIERCURI – a treia zi de curs

09:00 – 10:30

Planificarea şi derularea cronologicã a procedurilor

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Cererea de oferte; invitaţia de participare

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Licitaţia deschisã; anunţul de participare  

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

Licitaţia restrânsã; Concursul de soluţii; Dialogul competitiv

 

JOI – a patra zi de curs

09:00 – 10:30

Negocierea

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Negocierea fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Negocierea cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:30

S.E.A.P. – studii de caz

 

VINERI – a cincea zi de curs

09:00 – 10:30

Acordul cadru

10:30 – 10:45

Pauză

10:45 – 12:15

Licitaţia electronicã

12:15 – 13:15

Pauză de masă

13:15 – 14:45

Dosarul achiziţiei publice

14:45 – 15:00

Pauză

15:00 – 16:00

Planul Anual al Achiziţiilor Publice

16:00 – 16:30

Concluzii. Evaluarea și închiderea programului.

 

Trimite:

ALTE CURSURI

Curs privind activitățile Financiar Contabile

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Activități financiar-contabile și gestiunea în entitățile publice (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective:

Curs de Cadastru și Fond Funciar

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Cadastru și fond funciar (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare)   Obiective: Înțelegerea si aprofundarea

Curs privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE Amenajarea teritoriului și urbanism (cursantul primeste certificat de participare la curs emis de furnizorul de formare) Obiective: Prezentarea de concepte și

PRODUSE DEDICATE
PLACHETE ȘI PAHARE

Vă punem la dispoziție o serie de produse personalizate dedicate.

LEGITIMAȚII ȘI INSIGNE

Vă oferim produse personalizate de identificare a personalului.

STEAGURI ȘI CALENDARE

Calitatea materialelor oferite se ridică la standardul cerințelor.

Contactează-ne !

© 2021 Toate drepturile rezervate

www.partenerapl.ro

wpChatIcon